Apie asociaciją

GAUSIŲ ŠEIMŲ ASOCIACIJOS

VIZIJA

 

1.KURTI DARNĄ, MEILĘ IR SANTARVĘ ŠEIMOJE

2.UGDYTI  ŠEIMOJE VISAPUSIŠKAI BRANDŽIĄ ASMENYBĘ

3.SKIEPYTI ŠEIMOJE TĖVYNĖS, ARTIMO MEILĘ IR PAGARBĄ VIENAS KITAM

4.RODYTI VISUOMENEI, KAD GAUSI ŠEIMA - GRAŽAUS BENDRADARBIAVIMO, MEILĖS IR DRAUGYSTĖS MOKYKLA, KURIOJE TARPSTA ŠVIESIAUSIOS IR TAURIAUSIOS ŽMOGAUS SAVYBĖS.

5.iŠKOVOTI GAUSIAI ŠEIMAI VISUOMENĖS PRIPAŽINIMĄ IR PAGARBĄ.

 

MISIJA

 

1.RŪPINTIS GAUSIŲ ŠEIMŲ DVASINE BEI MATERIALINE GEROVE

2.KURTI DRAUGIŠKĄ APLINKĄ GAUSIOMS ŠEIMOMS

3.SKATINTI SAVITARPIO PAGALBĄ 

4.KURTI DRAUGIŠKUS SANTYKIUS TARP ŠEIMŲ, PAREMTUS TARPUSAVIO PASITIKĖJIMU BEI GERANORIŠKUMU

5.PLĖTOTI SAVANORYSTĖS PRINCIPAIS PAREMTAS VEIKLAS (VAIKŲ UŽIMTUMO, KONSULTACIJŲ IR KT. VEIKLAS)

 

Gausių šeimų asociacija savo veiklą pradėjo 2004 metais, pratęsdama Lietuvos tautosaugos bendrijos „Šeimyna“, įteisintos dar 1990 m., darbus. Pagrindiniai asociacijos tikslai – propaguoti tradicinės šeimos vertybes, kelti gausių šeimų įvaizdį visuomenėje, vykdyti įvairius projektus, susijusius su gausių šeimų ir jose augančių vaikų gerove, atstovauti gausių šeimų interesus įvairiose institucijose, vykdyti švietėjišką veiklą bei, žinoma, padėti vieni kitiems.

 

Šiuo metu Gausių šeimų asociacija vienija 12 gausių šeimų bendrijų iš 11 šalies rajonų. Šios bendrijos jungia apie 2000 šeimų iš visos Lietuvos, o kiekviena iš jų organizuoja savo veiklą, atsižvelgdama į savo rajono šeimų poreikius. Bendrijų nariais yra šeimos, dažniausiai auginančios 4 ir daugiau vaikų. Norint tapti nariu, reikia kreiptis į bendriją,(jeigu ji yra) pagal savo gyvenmąją vietą.

 

Gausių šeimų asociacija susikūrė pačių Lietuvos šeimų iniciatyva, todėl mes norime, kad gausioms šeimoms mūsų šalyje gyventi būtų lengviau, paprasčiau ir tiesiog smagiau, kad jas remtų tiek valstybės  institucijos, tiek visuomenė, tiek verslas.  Asociacijos veikla apima daug įvairių sričių: vaikų užimtumo bei šeimos laisvalaikio organizavimą, įvairius mokymus suaugusiems, susitikimus ir interesų klubus, paramą ir labdarą šeimoms bei kitus įvairius projektus.

 

Džiugu, kad Gausių šeimų asociacija nuo pat susikūrimo pradžios ir iki šiol bendradarbiauja su svarbiausiomis šalies valdymo institucijomis – Seimu bei Vyriausybe. Dalykiniai santykiai palaikomi ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Daug asociacijos pasiūlymų yra įtraukta į įstatymus, kuriais vadovaujamasi ir šiuo metu. Gausių šeimų asociacija taip pat aktyviai bendradarbiauja ir su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vaikų stovyklos Šventojoje -2012, 2013
Mes, Gausių šeimų asociacija, iš visų jėgų stengiamės, kad mūsų vienijamos šeimos jaustųsi apgaubtos dėmesiu ir šiluma.
 
KVIEČIAME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ, PAAUKOJANT 2% GYVENTOJŲ  PAJAMŲ MOKESČIO.
 
Bet kokia parama yra be galo svarbi mūsų šeimoms.
 
 
  tel.: +370 65057895, el. paštas: vilnius@gausiseima.lt, adresas: Kaštonų g. 3 - 9, Vilnius
Interneto svetainių kūrimas