Naujienos

2016-08-11 EUROP[OS GAUSIŲ ŠEIMŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS LANKOSI VILNIUJE

         
 
        Gausių šeimų asociacijos kvietimu rugpiūčio 11 d. Vilniuje lankėsi Europos Gausių šeimų asociacijos prezidentas MARKI LASZLO. Susitikime aptartos gausių šeimų problemos Europos kontekste. Kalbėta ir apie Lietuvos gausių šeimų problemas. Pokalbiuose paliesta ir bendra strategija sprendžiant šios socialinės grupės problemas Europos Parlamento lygmenyje. Numatytos tolimesnio bendradarbiavimo gairės tarp Europos gausių šeimų asociacijos ir atskirų asociacijų. Aptarta bendrų projektų vykdymo galimybės.
Svečias apžiūrėjo Vilnių.
Panemunės pilys ir Nida
Mes, Gausių šeimų asociacija, iš visų jėgų stengiamės, kad mūsų vienijamos šeimos jaustųsi apgaubtos dėmesiu ir šiluma.
 
KVIEČIAME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ, PAAUKOJANT 2% GYVENTOJŲ  PAJAMŲ MOKESČIO.
 
Bet kokia parama yra be galo svarbi mūsų šeimoms.
 
 
  tel.: +370 65057895, el. paštas: vilnius@gausiseima.lt, adresas: Kaštonų g. 3 - 9, Vilnius
Interneto svetainių kūrimas