Naujienos

2015-03-03 25 METAI SU JUMIS IR JUMS !!!

 
 
25  METAI  SU  JUMIS  IR  JUMS !!!
 
Gausių šeimų asociacija  2015 metais švenčia savo  įkūrimo 25 - tį.

         Organizacija  įkurta 1990 m. balandžio 30 d.ir  registruota Lietuvos
 
Respublikos Ministrų tarybos sprendimu, pavadinimu -  Lietuvos Tautosaugos
 
bendrija "Šeimyna", vėliau, 2004 metais, pakeitusi  pavadinimą - Gausių šeimų
 
asociacija. Organizacijos veikla, struktūra liko nepakitusi, tik su labiau žinomu  ir
 
suprantamesniu pavadinimu .
    
     Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, gausios šeimos vienos iš pirmųjų įkūrė savo organizaciją, kad galėtų pasipriešinti gajiems stereotipams apie gausią šeimą, griauti mitus, kad gausias šeimas augina neišsilavinę, apsileidę ir neatsakingi žmonės. 
    Iniciatyvinės grupės buvo sukurtos visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Labai gaila, bet įteisinusių savo veiklą -liko labai nedaug; pradžioje apie 25, vėliau mažėjo ir mažėjo. Žmonės perdaug sunkiai vertėsi, kad galėtų skirti laiko visuomeninei veiklai. Išliko organizacijos didžiuose miestuose - lengviau buvo mobilizuoti žmones bendrai veiklai. Vėliau pradėjo atsigauti organizacijos ir rajonuose.
    Sudėtingą laikotarpį išgyveno šeimos: darbo rinka -chaosas (darbo užmokestis nemokamas , įmonės žlunga, darbo santykiai neapibrėžti, bedarbystė -beprotiška didelė). Viena po kitos vyksta piniginės reformos. Šeimoms reikėjo išgyventi. Išgyvenome, telkėme paramą ir ją teikėme šeimoms, organizuodavome pigesnių prekių įsigijimą iš fabrikų, gamyklų. Neapsiribojo  organizacijos  paramos teikimu, bet aktyviai veikė įstatymdavystės srityje. Bendradarbiavo su LR Aukščiausios Tarybos, vėliau Seimo nariais, Seimo komitetais, aktyviai dalyvavo svarstant įstatymus. Organizacija buvo globos ir rūpybos tarybos narė prie LR Vyriausybės, dirbo ne vienoje  darbo grupėje,įvairiose komisijose. Buvome iniciatoriais atkuriant vaikų vasaros socializacijos programą. Organizavome įvairius renginius, aktyviai dalyvaudavome ir patys organizuodavome politikų debatus socialinės politikos aspektais, įvairūs susitikimai su seimo, vyriausybės nariais, žinybų atstovais. Esame dėkingi verslininkams, kurie pirmieji atsiliepdavo. Kiek buitinės technikos išdalinome, kiek gražinome mamų įvairiomis progomis grožio salonuose, kiek surengta sveikatingumo švenčių,  stovyklų vaikams ir šeimoms. Apkeliauta Lietuva. Tiesėsi keliai ir už Lietuvos ribų. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ŠILAUOGĖS "DRAUGŲ UOGIENEI" IR GAUSIŲ ŠEIMŲ STALUI
Mes, Gausių šeimų asociacija, iš visų jėgų stengiamės, kad mūsų vienijamos šeimos jaustųsi apgaubtos dėmesiu ir šiluma.
 
KVIEČIAME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ, PAAUKOJANT 2% GYVENTOJŲ  PAJAMŲ MOKESČIO.
 
Bet kokia parama yra be galo svarbi mūsų šeimoms.
 
 
  tel.: +370 65057895, el. paštas: vilnius@gausiseima.lt, adresas: Kaštonų g. 3 - 9, Vilnius
Interneto svetainių kūrimas